අද දවසේ පුවත්පත් කාටූන් මෙතැනින්

cartoon-7-150x1502016/11/24 දින පුවත්පත්වල පළ වූ කාටූන් පහතින් බලන්න..

ලංකාදීප

lankadeepa1lankadeepa2lankadeepa3


දිවයින

divaina1divaina2divaina3


ලක්බිම

lakbima1lakbima2


දිනමිණ

dinamina1dinamina2


මව්බිම

maubima01maubima02

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment

Skip to toolbar