අයවැයට එරෙහිව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය උසාවි යයි – අය වැය 2017

අයවැයට එරෙහිව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය උසාවි යයි - අය වැය 2017මෙවර අයවැයට එරෙහිව අධිකරණමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය තීරණය කර තිබෙනවා.

කොළඹ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී එහි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන සදහන් කළේ මහ බැංකුව මගින් සිදුකරන මූල්‍ය නිශ්කාශන කටයුතු පෞද්ගලික ආයතනයක් හරහා සිදුකිරීමට අයවැය මගින් යෝජනා කර ඇති බවයි.

එය මූල්‍ය නිශ්කාශණය පිළිබඳ පනත උල්ලංඝනය කිරීමක් බැවින් මෙලෙස අධිකරණයේ සහය පතන බව බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියා.

‘‘2005 අංක 28 දරණ ගෙවීම් සහ පියවීමේ ක්‍රමවේද සමඟ රට අභ්‍යන්තරයේ හා රටින් පිට සිදුවන මූල්‍ය ගනුදෙනු ගෙවීම් සඳහා සම්පූර්ණ බලය තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුවට. දැන් 390 අයවැය යෝජනාවෙන් ඉදිරිපත් කරනවා. අයි සී ටී එක හරහා ගෙවීම් වේදිකාවක් නිර්මාණය කරලා ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුවේ අධීක්ෂණයකින් තොරව මේ සමස්ත ලංකාවේ සියලූම ගෙවීම් පියවීමේ කටයුත්ත පුද්ගලික අංශයේ සමාගම් 3 කට භාර දෙන්න. අපේ හිටපු මුදල් අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ උපදේශකත්වය මත ඒකාබද්ධ විපක්ෂය වශයෙන් අපි වහාම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යනවා. 2005 අංක 28 දරණ ගෙවීම් පියවීමේ පනත උල්ලංඝනය කරමින් රටේ සමස්ත මූල්‍ය ක්‍රමය පිළිබඳ විශ්වාසය බිඳ වැටීමට අදාළ වන ලෙස අයවැයට ඉදිරිපත් කර තිබීම සම්බන්ධයෙන්.’’

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment

Skip to toolbar