අවන්හලට පැමිණි පුද්ගලයකු කල සොරකම

Restaurant persons from theftදෙනියාය නගරයේ අවන්හලකදී තරුණයකු ජංගම දුරකථනයක් සොරකම් කරන ආකාරය වෙළඳසැලේ සවිකර තිබු CCTV කැමරාවල සටහන් වී තිබෙනවා.

පසුගිය 3 වනදා රාත්‍රී වෙළඳසැලට පැමිණි තරුණයකු අවහන්හල් හිමියාට අයත් දුරකථනයක් මෙලෙස සොරකම් කර ඇති බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කලේ.

මුදල් අයකැමිවරයා සිටින කවුන්ටරය අසල තබා ඇති ජංගම දුරකථනය අවන්හල් හිමියා සහ සේවකයන් එම ස්ථානයෙන් ඉවත්වන අවස්ථාවක් බලා සැකකරු විසින් සොරකම් කරන ආකාරය CCTV කැමරාවල සටහන් වී තිබෙනවා.

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

Skip to toolbar