උසම කුලුණ පරදවන ඩුබායිවල අලුත් කුලුණ

උසම කුලුණ පරදවන ඩුබායිවල අලුත් කුලුණදවසින් දවස වර්තමාන ලෝකය දියුණුවට පත්වෙනවා. මානව ඉතිහාසයේ මිනිස් සත්ත්වයාගේ අධි දියුණු සියවසයි මේ ගත වෙන්නේ. නව නිපැයුම් ලෝකයට බිහිවෙන අතරම ලෝක ඉතිහාසයේ අරුම පුදුම නිර්මාණ ගොඩනඟපු මිනිසුන්ගේ නිර්මාණ අභිභවා දමමින් අද වන විට අති විශිෂ්ට පුදුමයට පත් වෙන ඉදිකිරීම් අපි මේ ජීවත් වෙන ලෝකයේ තැනින් තැන සිද්ධ වෙනවා.

මේ කියන්න යන්නේ අන්න ඒ වගේ ලෝකයේ ඉදිවෙමින් තියෙන ලෝකයේ උසම කුලුන ගැනයි. දැනට ලෝකයේ උසම ගොඩනැඟිල්ල තියෙන්නේ ඩුබායි නගරයේ බර්ජ් කලිෆා ගොඩනැඟිල්ල. එකේ උස මීටර් 828යි. එය පරදවමින් මේ අලුත් ගොඩනැඟිල්ල ඩුබායි නගරයේම ඉදිකිරීමට ලෝක ප්‍රසිද්ධ එමාර් ඉදිකිරීම් සමාගම තීරණය කරලා තියෙනවා. ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියනයක් ඒ කියන්නේ රුපියල් කෝටි 14,900ක වියදමක් දරලා ස්පාඤ්ඤ ස්විස් සම්භවයක් තියෙන ලෝක ප්‍රකට ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියකු වන සන්තියාගේ කාලාට්‍රාවාගේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියාට අනුකූලවයි මේ විශිෂ්ට නිර්මාණය කරන්නේ.

මේ ගොඩනැඟිල්ලේ සුඛෝපභෝගී හෝටල්, එල්ලෙන උද්‍යාන, ඩුබායි නගරයේ සුන්දරත්වය නැරැඹිය හැකි නිරීක්ෂණ අට්ටාල ඇතුළු සංචාරක ආකර්ෂණයෙන් යුතු ස්ථාන රැසක් නිර්මාණය වෙනවා.

මෙම ලෝකයේ උසම ගොඩනැඟිල්ල ඩුබායි නගරයේ සුවිශේෂී භූමි ප්‍රදේශයක් වන ඩුබායි ක්‍රික් වරාය ආසන්නයේ ඉදිකිරීමට නියමිත වන අතර දැනට තියෙන බර්ජ් කලිෆා ගොඩනැඟිල්ලට වඩා මීටර් 100කට වැඩි උසකින් මෙය නිර්මාණය කිරීමට ඉදිකිරීම් සමාගම බලාපොරොත්තු වෙන නමුත් එහි අපේක්ෂිත උස මෙතෙක් හෙළිදරව් කරලා නෑ.
වසර 2020 වන විට මේ ගොඩනැඟිල්ල ඉදිකර අවසන් කිරීමට ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා.

ජාලිය සෙනෙවිරත්න

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment

Skip to toolbar