කැළණි ගගට හා බොල්ගොඩ ජලාශයට අපද්‍රව්‍ය බැහැර කරමින් සිටි පුද්ගලයන් දැලේ

handcuffs-3පොලිස්  නාවික කොට්ටාසයේ පැලියගොඩ  කොස්පැලාන හා මොරටු මෝදර නාවික ඒකක එක් ව සිදු  කළ මෙහෙයුමකින් ඊයේ (04) කැළණි ගගට හා බොල්ගොඩ ජලාශයට අපද්‍රව්‍ය බැහැර කරමින් සිටි පැලියගොඩ හා මොරටුව පදිංචි කාන්තාවන් 13 ක් හා පිරිමින් 09 ක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් හා  සැකකාරියන් පැලියගොඩ හා මොරටුව පොලිස් ස්ථාන වෙත ඉදිරිපත් කර ඇත.

පැලියගොඩ හා මොරටුව පොලීසිය විසින්  වැඩිදුර විමර්ශන සිදු කරනු ලබයි.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment

Skip to toolbar