ජනමාධ්‍ය නියාමනයට පෙර ජනතා අදහස් විමසයි

gayantha-700-i-150x150ජනමාධ්‍ය නියාමනයට ස්වාධීන කොමිසමක් ඇති කිරීම සම්බන්ධයෙන් අදහස් ලබා දෙන්නැයි ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහජනතාවට ආරාධනා කරනවා.

ජනමාධ්‍ය නියාමනයට ස්වාධීන කොමිසමක් ඇති කරන්නේ එම අදහස් ද සැලකිල්ලට ගනිමින් බවයි අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.

කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීම සඳහා ඊයේ (23) පැවැත්වූ මාධ්‍ය හමුවේදී මෙම අදහස් පළ කෙරුණා.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment

Skip to toolbar