ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ට ජය..! අමෙරිකානු මැතිවරණයේ ප්‍රතිඵල (LIVE)

trump-1-150x150අමෙරිකානු මැතිවරණයේ ප්‍රතිඵල අනුව ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් වැඩිම ආසන ලබා ගනිමින් ජයග්‍රහනය කළ බව CNN ප්‍රවෘත්ති සේවය පවසනවා

—————————-

අමෙරිකානු ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු දේශපාලන නියෝජිතයින් තෝරාගැනීම සඳහා වු මැතිවරණයේ ප්‍රතිඵල මේ වනවිට නිකුත් වෙමින් පවතිනවා. එම ප්‍රතිඵල මෙතනින්සජීවීව නරඹන්න

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment

Skip to toolbar