දුම්කොළ සමාගමෙන් මුදල් ඉල්ලීම ගැන දුම්වැටි විරෝධීන්ට ප්‍රශ්ණයක්

දුම්කොළ සමාගමෙන් මුදල් ඉල්ලීම ගැන දුම්වැටි විරෝධීන්ට ප්‍රශ්ණයක්මෙවර අයවැයේදී රජය, දුම්කොළ සමාගමෙන් රුපියල් මිලියන 500 ක ප්‍රදානයක් ඉල්ලා සිටීම දුම්කොළ සහ මධ්‍යසාර භාවිතයට එරෙහි සටනට හානිකර අවිචාරමත් තීරණයක් බවට චෝදනා එල්ලවනවා.

මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මෙවර අයවැය කථාවේදී දුම්කොළ සමාගමෙන් රුපියල් මිලියන 500 ක ප්‍රදානයක් ඉල්ලා සිටියේ දුම්පානයට එරෙහි ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායේ කටයුතු සඳහායි.

කෙසේ නමුත් එය ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ දුම්කොළ පාලනය පිළිබඳ පාදක සම්මුතියේ 13 වන වගන්තිය උල්ලංඝනය කිරීමක්ද වන බව සඳහන්.

එම වගන්තිය මගින් කියවෙන්නේ මහජන සෞඛ්‍යය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තිමය වැඩසටහන් සඳහා දුම්කොළ සමාගම්වල අනුග්‍රාහකත්වය ලබා නොගත යුතු බවටයි.

ශ්‍රී ලංකාවද එම සම්මුති සඳහා අත්සන් තබා තිබෙනවා.

මේ පිළිබඳව අප කළ විමසීමකදී මධ්‍යසාර සහ දුම්වැටි පිළිබඳ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයේ මානව සම්පත් අධ්‍යක්‍ෂ සම්පත් ද සේරම් කියා සිටියේ එම පියවර මෙරට මධ්‍යසාර සහ දුම්කොළ පාලන පනතට ද පටහැනි බවයි.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment

Skip to toolbar