මිතුරන් තිදෙනෙකුගේ අවසන් දිය නෑම – Photos

මිතුරන් තිදෙනෙකුගේ අවසන් දිය නෑම - Photos - Friends Of Three Bathingපොල්ගොල්ල ජලාශයට පහළ මහවැලි ගගේ දිය නෑමට ගිය පාසැල් සිසුන් දෙදෙනෙකු දියේ ගිලීමෙන් මරණයට පත්වී තිබෙනවා.

අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ ඔවුන් දෙදෙනා පොල්ගොල්ල ප්‍රදේශයේ විදුහලක 11 ශ්‍රේණියේ අධ්‍යාපනය ලබමින් සිටි අය බවයි.

ඔවුන් දෙදෙනා ගුන්නෑපාන ප්‍රදේශයේ පදිංචි මිතුරෙකුගේ නිවසට පැමිණ එම සිසුවාද සමගින් දිය නෑමට පැමිණ ඇතැයි අනාවරණ වී තිබෙනවා.

එහිදීයි ඔවුන් දෙදෙනෙකු දියේ ගිලී ඇත්තේ. ඔවුන්ගේ සිරුරු පස්වරුවේ ගොඩ ගැනුණා.

a1

පොල්ගොල්ල ජලාශයට පහළ මහවැලි ගගේ දිය නෑමට ගිය පාසැල් සිසුන් දෙදෙනෙකු දියේ ගිලීමෙන් මරණයට පත්වී තිබෙනවා

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment

Skip to toolbar