ලිබියානු සරණාගතයින් රැගත් යාත්‍රා 2ක් මුහුන්දුබත් වේ

3500-jpg-04-11-16ලිබියානු සරණාගතයින් රැගත් යාත්‍රා 2ක් ගිලීම නිසා මිනිසුන් 100කට අධික පිරිසක් මියගොස් ඇති බව විදෙස් ආරංචි මාර්ග පවසයි.

මෙම යාත්‍රා මිනිසුන් 2400කට අධික පිරිසක් රැගෙන ගොස් ඇති අතර යාත්‍රා 2ක් මෙසේ මුහුදේ ගිලීමෙන් අනතුරට ලක්ව ඇත.

240ක් පමණ පිරිස මෙහිදී අනතුරට ලක්ව ඇති අතර ඉන් 100ක් පමණ පිරිස මියගොස් ඇති බව ජිවිත ගලවාගත් පිරිස එක්සත් ජාතීන්ගේ සරණාගතයින්ගේ සංවිධානයට පවසා ඇත.

3502-jpg-04-11-16

3501-jpg-04-11-16

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

Skip to toolbar