ස්වයං වින්දනය රෝගයක් ලෙස සැලකෙන අවස්ථා තිබේද?

ස්වයං වින්දනය රෝගයක් ලෙස සැලකෙන අවස්ථා තිබේද?ස්වයං වින්දනය රෝගයක් ලෙස සැලකෙන අවස්ථා තිබේද?

ස්වයං වින්දනයේ යෙදීම රෝගයක් නෙමේ කියල මීට ටිකක් ඉස්සෙල්ලත් මම කිවුව.ඒත් ස්වයං වින්දනය නිසා තමන්ගෙ කායික සහ මානසික සෞඛ්‍ය තත්වය පිරිහී යනව කියල හිත හිත දුකටත්, බියටත් පත් වී කනස්සල්ලෙන් ජීවත් වෙන එක නම් මානසික රෝගයක්.ඒ හැරෙන්න සමහර මානසික රෝගී තත්ත්වයන්හිදී (හීනෝන්මාදය සහ OCD රෝගය)කෙනෙක් ස්වයං වින්දනයේ යෙදීමට නිතර නිතර පෙළඹවන්න පුළුවන්.එවිට ප්‍රතිකාර කල යුත්තේ මානසික රෝග‍යට විනා ස්වයං වින්දනයට නෙමේ.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment

Skip to toolbar