හාල් ගිණි ගණන් – ගණන් බස්සන්න ආණ්ඩුව බසී…

rice-150x150සෑම වර්ගයකම සහල් මිල ඉකුත් මාස කිහිපයට සාපේක්ෂව මේ වනවිට කැපී පෙනෙන ලෙස වැඩි වී තිබෙනවා. නෙත් නිවුස් වෙළඳපොල චාරිකාවක දී මේ බව අනාවරණ වුණා.

නෙත් නිවුස් මේ සම්බන්ධයෙන් හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවි කටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරීමේ ආයතනයෙන් ද විමසීමක් කළා. එහි අලෙවි, ආහාර ප‍්‍රතිපත්ති හා කෘෂි ව්‍යාපාර අංශයේ අධ්‍යක්‍ෂ දුමින්ද ප‍්‍රියදර්ශන පැවසුවේ සහල් මිල පාලනය කිරීම සඳහා ආරක්ෂිත වී තොගයෙන් කොටසක් වෙළඳපොලට මුදා හැරීමට රජය තීරණය කළ බවයි. ඒ අනුව දෙසැම්බර් මස වනවිට සහල් මිල අඩුවනු ඇති බවය.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment

Skip to toolbar