හික්කඩුව වරාය අසලදී නැවක් අනතුරේ

Hikkaduwa ship near port in danger හික්කඩුව ධීවර වරාය ආසන්නයේ දී කොරල්පරයක ගැටීමෙන් නැවක් අනතුරට පත්ව තිබෙනවා. වෙරළ සංරක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් සයුර නමැති නෞකාවයි මෙසේ අනතුරට පත්ව තිබෙන්නේ. හික්කඩුව ධීරව වරාය ආසන්නයේ නවතා තිබූ නෞකාවේ නැංගුරම් කැඩීගොස් එය කොරල්පරයක ගැටී තිබෙනවා. මෙම නෞකාව කඩිනමින් වරාය වෙත ගෙනයාමට කටයුතු කරන බව හික්කඩුව පොලීසිය ප්‍රකාශ කළා.

Courtesy :ITN News

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

Skip to toolbar