ස්වයං රැකියා සඳහා වෙනම වැඩපිළිවෙලක් – අය වැය 2017

Budget Formulated A Separate Proposal For Self-employment Aya waya 2017ස්වයං රැකියාවල නිරතවෙන අය සඳහා මෙවර අයවැයෙන් වැඩි අවධානයක් යොමුකර තිබෙනවා.

ඇමතිවරයා සඳහන් කළේ වලං සහ මැටි නිෂ්පාදන වෙනුවෙන් මැටි ලබා ගැනීමේදී ඇතිවන ගැටළු සඳහා වෙනම කමිටුවක් පත් කිරීමටයි.

ලුණු කර්මාන්තය රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික යන අංශ දෙකම සඳහා විවෘත්ත කිරීමටත් යෝජනාවුණා.

තවද උළු සහ පිඟන් කර්මාන්තය සඳහා සහන ලබා දීමට පියවර ගන්නා බව ප්‍රකාශ කළා.

ඒ වගේම කොළඹ නගරයේ අත්කම් අලෙවි මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීමටද යෝජනා කෙරුණා.

රෙදිපිළි සහ අත් කර්මාන්තය වෙනුවෙන් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයට යෝජනාවුණා.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment

Skip to toolbar