වාහනයක් ගන්න ඉන්න අයට අයවැයෙන් ලැබුණු වාහන සහන මෙන්න – අය වැය 2017

Budget Relief Aya waya 2017භාවිතා කරන ලද ලොරි සහ ධාරිතාව ටොන් 5 ට වැඩි ශීතකරණ සහිත ට්‍රක් රථ ආනයනය කිරීමේදී පනවා තිබූ අවුරුදු 5 කාල සීමාව අවුරුදු 10 දක්වා දීර්ඝ කිරීමට ඊයේ ඉදිරිපත් කළ අයවැයෙන් යෝජනා කෙරුණා.

එමෙන්ම පරිසර හිතකාමී බලශක්ති භාවිතය දිරීමත් කිරීමේ අරමුණින් කිලෝවොට් සියයට අඩු ධාරිතාවකින් යුතු ඉටෙක්ට්‍රොනික් මෝටර් රථ සඳහා නිෂ්පාදන බදු අඩු කිරීමටද යෝජනා කර තිබුණා.

තවද ත්‍රීරෝද රථ වෙනුවට විද්‍යුත් මෝටර් රථ ගෙන්වීමට දිරිදෙන අතර වාහන 1000 ක් ගෙන්වීමට සහන පොලී ක්‍රමයක් වෙන් කිරීමටද මෙවර අයවැය යෝජනා අතර වුණා.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment

Skip to toolbar