අධ්‍යාපනය නගා සිටුවීම සඳහා පුළුල් වැඩපිළිවෙලක් මෙවර අයවැයෙන්

education-prop-comprehensive-plan-budget-aya-waya-2017-sri-lankaඉඩම් නිවාස සහ අධ්‍යාපනය සඳහා මෙවර අයවැයෙන් වැඩි අවධානයක් යොමුව තිබෙනවා.

ජනතාවගේ අවශ්‍යතා හඳුනා ගනිමින් වඩා හිතකාමී රාජ්‍ය සේවයක් ඇති කිරීමට සැළසුම් සකස් කිරීමට අදහස් කර ඇත.

ඒ වගේම උතුරු සහ නැගෙනහිර පවතින ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් යෙදීමටත් මෙවර අයවැයෙන් යෝජනා කෙරේ.

 

අධ්‍යාපනය සඳහා වඩා පුළුල් වැඩපිළිවෙලක් මෙවර අයවැය තුළ තිබෙන බව මුදල් අමත්‍ය රවී කරුණානයක සඳහන් කළා.

ගම් මට්ටමේ සිට විශ්වවිද්‍යාල උගතුන් දක්වා සියලු අයගෙන් සැලකිය යුතු උපදෙස් ලබාගත් බවත් ඔහු මෙහිදී පැවසුවා.

පවතින ගැටළු වලට දේශපාලන වශයෙන් අනාථ වූ අය කරන මහජන විරෝධතා නිසා ඇතිවන ප්‍රශ්න ගැන අවධානය යොමු කරන බවද ඔහු අවධාරණය කළා.

මේ පිළිබඳව අගමැති සහ ජනපති අවධානයක් යොමු කරන බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment

Skip to toolbar