නිවැරදි ආකාරයට කොන්ඩමයක් භාවිතා කරන ආකාරය – VIDEO

How to use a condom the right wayලංකාවේ පමණක් නෙවෙයි ලෝකයේම වඩාත්ම  ජනප්‍රිය උපත් පාලන ක්‍රමය තමයි කොන්ඩම්  කියන්නේ. බොහෝ දෙනා මේ ගැන  අහලා තිබුනත් හරියටම මේ කොන්ඩමයක්  භාවිතා කරන්නේ  කොහොමද කියා බොහෝ දෙනෙකුට අවබෝධයක් නෑ.

ඇත්තටම අපි හිතනවාට වඩා බොහෝ දේවල් කොන්ඩමයක්  භාවිතා කිරීමේදී සැලකිල්ලට ගත යුතුයි. කොන්ඩමය පැලඳීමේ සිට සංසර්ගය  අවසානයේ කොන්දමය ඉවත් කිරීම දක්වා ඔබ සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු පහත වීඩියෝවෙන් ඔබට දැනගත හැකියි .

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

Skip to toolbar