ත්‍රීරෝද රථ වෙනුවට විද්‍යුත් මෝටර් රථ ගෙන්වීමට නව යෝජනාවක් – අය වැය 2017

instead-the-new-proposal-wheel-electric-motors-to-import-aya-waya-2017සුළු සහ මාධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් සඳහා සහන ණය ලබා දීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ණය සුරැකුම් ක්‍රමයට රුපියල් මිලියන 500 ක් වෙන් කරන බවද මෙවර අයවැයෙන් යෝජනා කර තිබෙනවා.

රජයේ රෝහල්වලින් නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබාගන්නා සියලු රෝගීන්ට රෝහලින් පිටවන විට රජය විසින් ඔවුන් වෙනුවෙන් කල වියදම් ඇතුලත් පත්‍රිකාවක් ලබාදීමට යෝජනා කර තිබෙනවා.

විද්‍යාව සහ තාක්ෂණය වෙනුවෙන් මිලියන 1306ක් වෙන් කරන බවද මුදල් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා.

තවද දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය බදුල්ල දක්වා දීර්ඝ කිරීමටත් මෙවර අයවැයෙන් යෝජනා වුණා.

ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ සාගර කේන්ද්‍රස්ථානයක් කිරීමට අවශ්‍ය සැලසුම් සම්පාදනය කරන බවද සඳහන් කළා.

රජයේ ව්‍යාපාර ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට රුපියල් මිලියන 100ක් වෙන් කෙරුණා.

සංචාරකයන් වෙනුවෙන් E – විසා ක්‍රමයක් ඇති කරන බවත් 2017 මාර්තු වලට පෙර අභ්‍යන්තර ගුවන් සේවාවක් ආරම්භ කරන බවද ප්‍රකාශ කළා.

ත්‍රීරෝද රථ වෙනුවට විද්‍යුත් මෝටර් රථ ගෙන්වීමට දිරිදෙන අතර වාහන 1000ක් ගෙන්වීමට සහන පොලි ක්‍රමයක් මෙවර අයවැයෙන් සකස් කෙරුණා.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment

Skip to toolbar