කැබිනට් සංශෝධනය අවසන් – වෙනස් වුණු ඇමති ධූරයන් මෙන්න

කැබිනට් මණ්ඩල සංශෝධනය මේ වනවිට සිදු කර අවසන්ව තිබෙනවා. ඒ අනුව

මුදල් සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ධූරය මංගල සමරවීර මහතාට හිමිව ඇති අතර,

විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ධූරය හිමිව ඇත්තේ රවී කරුණානායක මහතාටයි.

වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස මහින්ද සමරසිංහ

ඉඩම් සහ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක

ඛණිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග

සංවර්ධන උපාය මාර්ග අමාත්‍ය තිලක් මාරපන

වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍ය චන්දිම වීරක්කොඩි

සමාජ සුභසාධන හා මහනුවර උරුමය පිළිබඳ අමාත්‍ය  එස් බී දිසානායක

කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති අමාත්‍ය සහ සබරගමුව සංවර්ධන අමාත්‍ය ඩබ්ලිව් ඞී ජේ සෙනෙවිරත්න මහත්වරු පත්කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම මහින්ද අමරවීරට ධීවර අමාත්‍යංශයට අමතරව මහවැලි සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරය ද පිරිනමා ඇත.

Cabinet-reshuffle-last---there-was-a-different-cabinet-portfolio

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment

Skip to toolbar