තවත් ප්‍රසංග දෙකක් ඉතුරුයි…කෙසෙල් කෑ නිළියට කැන් පිටින් කවන්න කොරියාවේ කොල්ලෝ සූදානම්ලු – කොරියාවෙන් ඇහෙන අලුත්ම ආරංචිය මෙන්න (VIDEO)

Piyumi-hansamali-korean-tour-2017
Share Views: 1,079 තවත් ප්‍රසංග දෙකක් ඉතුරුයි…කෙසෙල් කෑ නිළියට කැන් පිටින් කවන්න කොරියාවේ කොල්ලෝ සූදානම්ලු – කොරියාවෙන් ඇහෙන අලුත්ම ආරංචිය මෙන්න (VIDEO) දකුණු...

අඩුම වයසේ (අවුරුදු 24රේ) අම්මා කෙනෙකුට ඉන්නේ මම විතරයි

Share Views: 611 ජාත්‍යන්තර තරගයකට පියුමි සහභාගිවෙනවා කියලයි ආරංචිය? මේ තරගය… මිසිස්‌ නොබෙල් ක්‌වීන් 2016 ය ලෙස තමයි නම් කරලා තියෙන්නේ. මේ තරගය තියෙන්   නේ.. කොහේද?මැලේසියාවේ....
Skip to toolbar