අඩුම වයසේ (අවුරුදු 24රේ) අම්මා කෙනෙකුට ඉන්නේ මම විතරයි

Views: 135 ජාත්‍යන්තර තරගයකට පියුමි සහභාගිවෙනවා කියලයි ආරංචිය? මේ තරගය… මිසිස්‌ නොබෙල් ක්‌වීන් 2016 ය ලෙස තමයි නම් කරලා තියෙන්නේ. මේ තරගය තියෙන්   නේ.. කොහේද?මැලේසියාවේ....