වාහන ගන්න ඉන්න අයට අලුත් ආරංචියක් – වීඩියෝ – අය වැය 2017

 Vehicle Importers Anticipate Lease Facilities From The Budget Aya Waya 2017මෙවර අයවැයෙන් සිදුකළ බදු සංශෝධන හේතුවෙන් කුඩා ප්‍රමාණයේ මෝටර් රථවල මිල ඉහළ යන බව ශ්‍රී ලංකා වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය පවසනවා.

එමෙන්ම, එන්ජින් ධාරිතාව 1800 සහ 2000 අතර, මෝටර් රථවල මිල ද කැපී පෙනෙන ලෙස ඉහළ යන බවයි එම සංගමයේ සභාපති දිනේෂ් සේනානායක ප්‍රකාශ කළේ.

ඒ අනුව එම මෝටර් රථවල මිල රුපියල් ලක්ෂ 9 කින් පමණ ඉහළ යනවා. එමෙන්ම, එන්ජින් ධාරිතාව 1000ට අඩු කුඩා මෝටර් රථවල මිල රුපියල් ලක්ෂ 2 කින් පමණ ඉහළ යනු ඇති බවයි ඔහු කියා සිටියේ.

කෙසේ වෙතත් කුඩා ප්‍රමාණයේ වෑන් රථ මිල පහත වැටීමක් මෙවර අයවැය බදු සංශෝධන නිසා සිදුවන බව ඔහු ප්‍රකාශ කළා.

එමෙන්ම කෲ කැබ් වර්ගයේ මෝටර් රථවල මිල ද අඩුවන බවයි ශ්‍රී ලංකා වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමයේ සභාපති දිනේෂ් සේනානායක කියා සිටියේ.

මේ අතර මෙවර අයවැයෙන් විද්‍යුත් මෝටර් රථ සදහා සියයට 50 ක් ලෙස පැවති රේගු බද්ද සියයට 10 කින් අඩු කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව විද්‍යුත් මෝටර් රථයක මිල රුපියල් ලක්ෂ 5 කින් පමණ අඩුවන බවයි ශ්‍රී ලංකා වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය ප්‍රකාශ කළේ.

මේ අතර ත්‍රීවීලරයක් රුපියල් පනස් දහසක පමණ මුදලකින් වැඩිවන බව ද ඔවුන් ප්‍රකාශ කලා.

එන්ජින් ධාරිතාව දහසේ සිට 1800 දක්වා වන වාහනවල කිසිදු මිල වැඩිවීමක් සිදුවන්නේ නැහැ.

එන්ජින් ධාරිතාව 1800 සිට 2000 දක්වා වන වාහන රුපියල් ලක්ෂ 9 කින් ඉහළ යන බවයි වාහන ආනයනකරුවන් ප්‍රකාශ කලේ.

එන්ජින් ධාරිතාව 2000 ට වැඩි වාහන මිලෙහි කිසිදු වෙනසක් කමක් සිදු නොවන බව ද ඔවුන් සඳහන් කලා.

වෑන් රථ සඳහා සියයට 150 ක්ව තිබු බදු සියයට 85 දක්වා අඩු කර තිබෙනවා.

මේ අනුව වෑන් රථ මිළ පහළ බැස ඇති බවයි වාහන ආයනයනකරුවන් පෙන්වා දෙන්නේ.

පෙට්‍රල් භාවිත කෙරෙන කුඩා වෑන් රථවලට තිබු බදු රුපියල් ලක්ෂ 15 කින් පමණ අඩුවී තිබෙනවා.

මේ හේතුවෙන් එම වෑන් රථ රුපියල් ලක්ෂ 25 ත් 30 ත් අතර මිළක් වනු ඇති.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment

Skip to toolbar